Over mij

Mijn naam is Cihad Dedei. In 2008 studeer ik af aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn Master “Clinical Psychology” heb ik tevens een Honors Class gevolgd met als onderwerp “Multiculturalism as a Challenge to Educationists and Psychologists”. Meteen na mijn afstuderen is mijn werkcarrière gestart in de geestelijke gezondheidszorg. 10 jaar lang ben ik werkzaam geweest onder hetzelfde contract bij Altrecht, Indigo en AZMN, waarbij ik voornamelijk heb gewerkt voor de afdeling NOAGG, een afdeling gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg. Tijdens mijn 2-jarige opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog ben ik tevens werkzaam geweest in de afdelingen Forensisch ACT en het Expertisecentrum Psychodiagnostiek. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in Den Haag; Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht. Met mijn ruime ervaring binnen de GGZ, in het bijzonder de transculturele psychologie, probeer ik cliënten van met name niet-westerse afkomst van dienst te zijn in de talen Nederlands, Turks, Engels en Perzisch. Ik ben echtgenoot en vader van 2 kinderen.