Behandelaanbod

Behandelvormen:

– Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft. Het is een mengvorm van gedragstherapie en gesprekstherapie, waarbij de cognities van de cliënt(e) centraal staan. Onder cognities worden diens gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Negatieve gevoelens kunnen verdwijnen, waarmee ook het gedrag verandert, door ‘disfunctionele’, vaak niet reële, gedachten om te buigen naar positievere gedachten en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren met als gevolg dat er objectiever naar de eigen gevoelens en waarnemingen gekeken kan worden.
Bron: www.vgct.nl

– EMDR / traumabehandeling

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: www.emdr.nl

– Steunende en structurerende gesprekstherapie

e-Health

Online en face-to-face gaan hand in hand in de behandeling van je psychische klachten. De online behandelmodules van Telepsy worden  gecombineerd met de gesprekken in de praktijk. Handige apps kunnen je ondersteunen bij het maken van huiswerk.

Terug naar boven