Voor verwijzers

Informatie-uitwisseling

TP-Inzicht hecht veel belang aan goede en tijdige informatiewisseling met verwijzers. Daarom streven wij ernaar binnen 2 weken na elke fase u van de volgende informatie te voorzien, bij voorkeur per zorgmail.

 • Na aanmelding van uw patiënt sturen wij een bevestiging van de ontvangst van uw aanmelding en op welke datum een afspraak met patiënt ingepland staat voor het intakegesprek.
 • Na intake krijgt u het intakeverslag en het samen met de patiënt overeengekomen behandelplan.
 • Na afronding van de behandeling / sluiting van het dossier informeren wij u over het beloop en de resultaten van de behandeling.

Beslissingsondersteunde instrument

Door de inzet van goedgekeurde beslissingsondersteunende instrumenten wordt op een gestructureerde manier overwogen wat de juiste plaats is om de cliënt te behandelen. De gestructureerde manier van verwijzen biedt ook de mogelijkheid informatie te verzamelen waarmee behandelaren en verwijzers het verwijsproces kunnen optimaliseren.

Een beslissingsondersteunende instrument is ook te gebruiken voor verwijzers en wordt door ons dan ook aangeraden te gebruiken.

Effectmeting/ Routine Outcome Monitoring (ROM)

In onze praktijk meten we op een objectieve wijze in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht.

e-Health

Door het gebruik van e-Health ondersteunen wij gesprekken met cliënten met online behandelingen. Met e-Health kunnen wij dus onze cliënten tevens online behandelen, veilig met elkaar communiceren en bieden wij cliënten gevalideerde informatie op maat.

Online bieden we met behulp van modules hulp in de volgende problemen en klachten:

 • Depressie
 • Paniek
 • Sociale angst
 • Gegeneraliseerde Angststoornis
 • Eetproblemen
 • Boulimia
 • Eetbuistoornis

CRISIS

Wij werken samen met diverse huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners in de omgeving en bij specifieke specialisaties verwijzen we naar collega (GZ)-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters en/of door naar GGz-instellingen. Er is geen formeel samenwerkingsverband met de crisisdienst. De huisarts is derhalve de eerste contactpersoon bij crisis. Cliënten kunnen buiten kantoortijden gedurende crisis situaties terecht bij de huisartsenpraktijk/-post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst.

Aanmelden

Als verwijzer kunt u patiënten bij ons op de volgende manieren aanmelden met een verwijsbrief:

 • via Zorgdomein
 • per post:     Schalk Burgerstraat 274, 2572 TE Den Haag
 • per fax:       070 810 01 09
 • per mail:     info@tp-inzicht.nl
 • website:      www.tp-inzicht.nl/aanmelden

Terug naar boven