Samenwerking

Transculturele Psychologiepraktijk is verbonden aan de coöperatie Psyzorg Hoflanden, het samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen, werkzaam binnen de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.

Coöperatie Psyzorg Hoflanden maakt zich sterk voor regionale samenwerking tussen alle ketenpartners en wil dé gesprekspartner zijn voor de GGZ in de regio Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.

Psyzorg Hoflanden streeft niet alleen naar nauwe samenwerking met de partners in de geestelijke gezondheidszorg, maar nadrukkelijk ook met de verschillende andere disciplines. De cliënt staat immers centraal en psychische klachten staan zelden op zichzelf, vaak spelen er meer zaken. Wij geloven in een aanpak waarbij de cliënt als geheel bezien wordt. Kortom, een aanpak waarbij de verschillende disciplines elkaar waar dat zinvol is kunnen versterken.

Specialistische GGZ : GGZ DELFLAND

Psyzorg Hoflanden en GGZ Delfland hebben samen met ZEL met het oog voor continuïteit in de GGZ keten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het werkgebied van GGZ Delfland omvat globaal het westen en midden van de provincie Zuid-Holland. Diverse instellingen vallen onder deze zorgverlener.

LHV Huisartsenkring Westland/Schieland/Delfland

Coöperatie Psyzorg Hoflanden, ZEL Regionale Ondersteuning en genoemde LHV Huisartsenkring (circa 200 leden) ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de ondersteuning van huisartsen. Partijen zijn betrokken bij zorgverlening in de regio Haaglanden, Delft, Westland, Midden Delfland, Oostland, Lansingerland en Nieuwe Waterweg Noord en werken samen om de continuïteit en de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in de 1e lijn en een goede keten van de 1e lijn met de 2e lijn te bevorderen.

Samenwerking Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie (SHOP), regio Den Haag

Voor de regio Haaglanden hebben Psyzorg Hoflanden en SHOP (circa 100 aangesloten huisartsen) een overeenkomst gesloten voor het bieden van consultatie aan POH GGZ.

Samenwerking met IZER en ZON (Rotterdam-Rijnmond)

Psyzorg Hoflanden heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Stichting Zorg op Noord Eerstelijnszorg en -ondersteuning en IZER Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond. Deze laatste twee organisaties bedienen tezamen circa 220 huisartsen in de regio Rotterdam. Zorg op Noord is al langer actief in de regio; IZER is een relatief nieuwe zorggroep van en voor huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond.
De partijen bij deze overeenkomst onderschrijven het belang van een optimale samenwerking tussen huisartsen en GGZ-aanbieders op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (zowel GB-GGZ als SGGZ). Zij zullen daarbij gezamenlijk werken aan het realiseren van een inzichtelijk, sluitend aanbod van kostenbewuste en doelmatige GGZ-zorg. Voor de bediening van het overlappende verzorgingsgebied trekt Psyzorg Hoflanden samen op met zusterorganisatie Aleanza.

Samenwerking met zustercoöperaties

Psyzorg Hoflanden en Aleanza, GGZ Coöperatie Rijnmond hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Tussen de werkgebieden van beide coöperaties bestaat, zoals in het gebied Nieuwe Waterweg Noord, rond de grenzen een zekere overlap. Beide organisaties zullen de zorgverlening aan cliënten die in dit overlappend verzorgingsgebied woonachtig zijn onderling gaan afstemmen en optimaliseren. Zij zullen zich daarbij samen met de ketenpartners inzetten voor een GBGGZ en SGGZ waarin de cliënt centraal staat en die toegankelijk en resultaatgericht is. Ook zullen de coöperaties gaan samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling en kennisoverdracht.

Lokaal

Als aangegeven zijn de eerste lokale contacten gelegd met andere disciplines. Onderstaand vindt u enkele relevante sites en namen van gespecialiseerde praktijken in een of meerdere regio’s.

Zie het landelijke netwerk DPN: “Diëtiek Psychiatrie Nederland” voor adressen van diëtisten met specifieke deskundigheid op het gebied van psychische en psychiatrische klachten.

Voor fysiotherapie zie de landelijke organisaties: beroepsgroep psychosomatische fysiotherapeuten: www.kngf-nfp.nl en de beroepsgroep adem en ontspanningstherapeuten methode Van Dixhoorn: http://www.ademtherapie-aos.org/adressen/index.html

Soepele multidisciplinaire samenwerking

Werkgebied van de Coöperatie Psyzorg Hoflanden:
Ons werkgebied bestrijkt de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord. Dit gebied omvat:

Haaglanden:
Gemeente Den Haag (525.000 inwoners), gemeente Leidschendam-Voorburg (75.000 inwoners), gemeente Rijswijk (48.000 inwoners), gemeente Wassenaar (26.000 inwoners), gemeente Zoetermeer (124.000 inwoners).

Delfland:
Gemeente Delft (100.000 inwoners), gemeente Midden-Delfland: Den Hoorn, Maasland, Schipluiden, ’t Woudt (19.000 inwoners).

Westland:
Gemeente Westland: ‘s-Gravenzande, Heenweg, Ter Heijde, Honselersdijk, Kwintsheul, De Lier, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen (samen 104.000 inwoners).

Oostland:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp (52.000 inwoners: Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw), gemeente Lansingerland (57.000 inwoners: Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek).

Nieuwe Waterweg Noord:
Gemeente Maassluis (32.000 inwoners), gemeente Schiedam (77.000 inwoners) en de gemeente Vlaardingen (72.000 inwoners).

Wij zijn geregistreerd en/of aangesloten bij:

 

 

Terug naar boven