Home

Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht biedt hulp aan mensen met psychische klachten.

De zorg is laagdrempelig, in het bijzonder voor allochtone Nederlanders, mede dankzij onze expertise en sensitieve kijk op taal- en cultuuraspecten.

Heeft u vragen/opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Keurmerk Basis GGZ

Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht is drager van het Keurmerk Basis GGZ. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Aan dit keurmerk is te zien dat een zorgaanbieder zich extra inspant om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Dit keurmerk is ontwikkeld in samenspraak met alle belanghebbenden in de GGZ.

Het biedt een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

Terug naar boven