Tarieven & Vergoedingen

Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland, waardoor de geleverde zorg volledig wordt vergoed vanuit de basispakket van uw zorgverzekering. Zie link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/transculturele-psychologiepraktijk-inzicht/schalk-burgerstraat-274

Wel is het zo dat de zorg die u van ons ontvangt telt mee voor het eigen risico in de zorgverzekering (€ 385 in 2022). Dus mocht u in 2022 uw eigen risico nog niet (volledig) verbruikt hebben, dan zal uw zorgverzekeraar de openstaande eigen risico bij u in rekening brengen voor de behandeling die u bij ons gekregen hebt.

Behandeling van een aantal stoornissen worden niet vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met ons op.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht brengt hiervan een percentage tussen 80%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van een gesprek ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.

 

Terug naar boven